BudKocka.cz logo

Změna času ze zimního na letní ⏰

Články Novinky Lucie 3. ledna 2022
změna času

Opět si po několika měsících posuneme hodinky, tentokrát o hodinu vpřed a ochudíme se o spánek. Víte, kdy přesně bude změna času 2022 a co to pro všechny znamená? Pro někoho se jedná o příjemnou skutečnost, neboť v práci bude o hodinu méně a večer uvidí déle světlo. Pro někoho o nepříjemnou, špatně se vyspí a rozhodí mu to celý biorytmus.

Poslední změna času byla na podzim, kdy se měnil čas z letního na standardní (zimní) čas. Nyní v roce 2022 se bude měnit čas znovu. Čas se změní na letní a v noci se nám ukradne jedna hodina.

✅ Kdy je změna času na letní čas?

Již v neděli 27. 3. 2022 končí zimní čas a začne letní čas. Tato změna času proběhne tradičně v noci, kdy si ve 2:00 posuneme hodiny o 1 hodinu vpřed na 3:00. Ve výsledku to znamená, že se o hodinu ochudíme nebo naopak budeme o hodinu méně pracovat. Noc bude o hodinu kratší. Tato změna se netýká pouze Česka, ale také některých evropských zemí.

☑️ Změna času je pro citlivé jedince problematická

Ačkoliv to většině populace tak nepřipadá, tak změna času může u citlivých jedinců vyvolat různé negativní dopady, protože má vliv na vnitřní biorytmus. Objeví se u nich únava, dezorientace, ospalost, bolesti hlavy atd. Na tuto změnu si mohou zvykat až týden.

Právě změna letního času na zimní a naopak je již delší dobu vědci kritizována, protože nepřináší žádné klady a ušetření a pro lidský organismus je to prý zbytečně zatěžující záležitost. Vadí skřivanům i sovám. Vznikají i různé petice nejen odpůrců, ale také zastánců pro jeho zachování.

✅ Proč se vůbec mění?

Původním záměrem bylo ušetřit na svíčkách, změnu času zavedl již v roce 1784 Benjamin Franklin. V naší zemi byla zavedena v roce 1915 a 1916 za války kvůli úspoře energií, pak se změnily ručičky až v letech 1940 - 1949 opět kvůli úspoře energií. Nakonec se zavedla až v roce 1979 a ta trvá až dosud.

Pozitivní na letním čase je skutečnost, že je v létě večer déle světlo, čehož se využívá při grilování, chození ven nebo při jiných akcích.

☑️ Projeví se změna času na výplatě?

Pokud máte měsíční tarif (jste odměňování pevnou částkou za měsíc), hodina navíc nebo hodina méně se u vás neprojeví. Pokud ale máte hodinový tarif (odměna je dána podle odpracovaných hodin), dostanete o hodinu více nebo při změně ze zimního času na letní méně. Příplatky za přesčas se nedostávají, protože se podle nařízení vlády nejedná o přesčas, příplatky za práci v noci a o víkendu dostanete.

Jak již bylo řečeno, někteří tuto změnu nemají rádi a jiní ji naopak vítají. Ať už se řadíte do první nebo druhé skupiny, zatím si hodinky musíme v neděli posunout všichni.

Máte rádi změnu času?Názory k článku


Napište, co si o tom myslíte