BudKocka.cz logo

Změna času ze zimního na letní ⏰

Články Novinky Lucie 1. března 2021
změna času

Opět si po několika měsících posuneme hodinky, tentokrát o hodinu vpřed a ochudíme se o spánek. Víte, kdy přesně bude změna času 2021 a co to pro všechny znamená? Pro někoho se jedná o příjemnou skutečnost, neboť v práci bude o hodinu méně a večer uvidí déle světlo. Pro někoho o nepříjemnou, špatně se vyspí a rozhodí mu to celý biorytmus.

Poslední změna času byla na podzim, kdy se měnil čas z letního na standardní (zimní) čas. Nyní v roce 2021 se bude měnit čas znovu. Čas se změní na letní a v noci se nám ukradne jedna hodina.

Kdy je změna času na letní čas?

Již v neděli 28. 3. 2021 končí zimní čas a začne letní čas. Tato změna času proběhne tradičně v noci, kdy si ve 2:00 posuneme hodiny o 1 hodinu vpřed na 3:00. Ve výsledku to znamená, že se o hodinu ochudíme nebo naopak budeme o hodinu méně pracovat. Noc bude o hodinu kratší. Tato změna se netýká pouze Česka, ale také některých evropských zemí.

Změna času je pro citlivé jedince problematická

Ačkoliv to většině populace tak nepřipadá, tak změna času může u citlivých jedinců vyvolat různé negativní dopady, protože má vliv na vnitřní biorytmus. Objeví se u nich únava, dezorientace, ospalost, bolesti hlavy atd. Na tuto změnu si mohou zvykat až týden.

Právě změna letního času na zimní a naopak je již delší dobu vědci kritizována, protože nepřináší žádné klady a ušetření a pro lidský organismus je to prý zbytečně zatěžující záležitost. Vadí skřivanům i sovám. Vznikají i různé petice nejen odpůrců, ale také zastánců pro jeho zachování.

Proč se vůbec mění?

Původním záměrem bylo ušetřit na svíčkách, změnu času zavedl již v roce 1784 Benjamin Franklin. V naší zemi byla zavedena v roce 1915 a 1916 za války kvůli úspoře energií, pak se změnily ručičky až v letech 1940 - 1949 opět kvůli úspoře energií. Nakonec se zavedla až v roce 1979 a ta trvá až dosud.

Pozitivní na letním čase je skutečnost, že je v létě večer déle světlo, čehož se využívá při grilování, chození ven nebo při jiných akcích.

Projeví se změna času na výplatě?

Pokud máte měsíční tarif (jste odměňování pevnou částkou za měsíc), hodina navíc nebo hodina méně se u vás neprojeví. Pokud ale máte hodinový tarif (odměna je dána podle odpracovaných hodin), dostanete o hodinu více nebo při změně ze zimního času na letní méně. Příplatky za přesčas se nedostávají, protože se podle nařízení vlády nejedná o přesčas, příplatky za práci v noci a o víkendu dostanete.

Jak již bylo řečeno, někteří tuto změnu nemají rádi a jiní ji naopak vítají. Ať už se řadíte do první nebo druhé skupiny, zatím si hodinky musíme v neděli posunout všichni.

Máte rádi změnu času?Názory k článku


Napište, co si o tom myslíte