BudKocka.cz logo

Epilepsie a její příznaky, příčiny a léčba

Zdraví Nemoci Markéta 9. ledna 2016
žena smutná

Epilepsie (padoucnice) není jen jedno onemocnění, ale několik, která patří mezi neurologická onemocnění a vyznačující se tendencí vyvolávat opakované záchvaty. Ty způsobují změny chování, pocitů a vědomí, včetně ztráty vědomí a křečí trvajících pár sekund až několik minut. Vyskytuje se jak u dospělých, tak i u dětí. Nejedná se o mentální postižení a nepostihuje intelekt.

Jaké jsou příznaky epilepsie?

Mnoho lidí spojuje epilepsii prostě se záchvaty, ale ty mohou mít různé symptomy. Nové dělení rozlišuje především částečné (parciální) a generalizované záchvaty. Jejich příznaky se pohybují od křečí celého těla po zírání do prázdna s jen nepatrnými záškuby svalů. Každý typ záchvatu má odlišné soubory symptomů.

Co patří mezi generalizované záchvaty?

Absence (petit mal)

Tzv. absence je typická zejména u dětí kolem 4. - 14. roku věku, ale může se objevit i u dospělých. Znamená to, že pacient je jako by mimo své tělo a nepřítomně zírá do prázdna - po chvíli se opět vrátí do normálu a vůbec si tento prožitek nepamatuje. Někteří lidé mají takové záchvaty i několikrát denně. Často je také mají mnoho let předtím, než jim je nemoc diagnostikována, protože trvají tak krátce, že si toho okolí nevšimne.

Tonicko-klonický záchvat (grand mal)

Na rozdíl od petit mal jsou tyto záchvaty snadno rozpoznatelné. Obvykle začínají ztuhnutím paží a nohou a následnými prudkými pohyby končetin. Mnoho lidí může upadnout, povolí jim močový měchýř či střeva nebo se mohou kousnout do jazyku a vnitřní strany tváří. Křeče trvají až 3 minuty a pacient se po nich často cítí slabý a zmatený. K tonicko-klonickému záchvatu trvající déle než 5 minut by měla být přivolána záchranka.

Parciální záchvaty

Zatímco tonicko-klonické záchvaty jsou spojeny obvykle s celým mozkem, parciální jen s jednou částí. Tyto částečné záchvaty se dále rozlišují na jednoduché (simplexní) a komplexní. Jednoduché jsou většinou spojeny s jednou částí mozku, např. motorikou, smyslovým vnímáním apod., tzn., že se projevují v jedné končetině, halucinacemi, iluzemi atd. Komplexní záchvaty souvisejí s frontálním nebo temporálním mozkovým lalokem a s dalšími oblastmi mozku, které mají vliv na pozornost a vědomí. Tyto záchvaty vedou např. ke stavům podobným snění, opakování slov či frází, smíchu a jiným činnostem.

Jaké jsou příčiny epilepsie?

Asi u poloviny všech pacientů není přesná příčina známa, ale jinak existuje řada okolností, které mohou mít za následek rozvoj epilepsie jako vrozené vady, nedostatek kyslíku, mozková mrtvice, různá onemocnění mozku (nádory, cévní onemocnění mozku, Alzheimerova choroba) nebo vážný úraz hlavy.

Jak se epilepsie diagnostikuje?

Stanovení diagnózy začíná anamnézou a lékařskou prohlídkou spolu s podrobnou historií popisující pacientovy záchvaty. Kromě toho mohou být provedeny další testy jako EEG zaznamenávající elektrickou aktivitu mozku, CT, MRI (magnetická rezonance) a krevní testy.

Snímky z CT nebo MRI jsou velmi užitečné, protože mohou odhalit některé příčiny záchvatů, např. nádory či krevní sraženiny. Pro většinu lékařů jsou považovány za nezbytné a pomáhají naplánovat konkrétní léčbu.

Jaké jsou komplikace epilepsie?

Ačkoli většina lidí s epilepsií žije běžný život a jen zřídka trpí nebezpečnými záchvaty, někteří pacienti, zejména s tonicko-klonickými záchvaty, by měli dodržovat určitá bezpečnostní opatření, aby se nezranili, např. při plavání, koupeli, řízení auta, jízdě na kole a sportovních aktivitách.

Jak se epilepsie léčí?

Nejčastějším způsobem léčby je předepsání medikamentů - antiepileptika, jež snižují množství záchvatů nebo jim zcela zabrání. Asi 70 % pacientů přestane trpět záchvaty, pokud užívají léky pravidelně. U některých lidí je nutné brát je celoživotně, vysazení by měli konzultovat s lékařem. Léčba je tudíž velmi důležitá.

Jaké jsou další možnosti léčby?

Ketogenní dieta

Vědci zjistili, že tento alternativní druh stravování také dokáže eliminovat záchvaty. Jedná se o bílkovinnou stravu s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů (podobná jako tato ketonová dieta, při které se tělo dostává do stavu ketózy (získává energii z tukové tkáně). Přitom uvolňuje ketony, látky ovlivňující mozek a zřejmě i snížení nebo vymizení epileptických záchvatů. Pro účely léčby je však tato dieta velmi přísná a někdy bývá i potřeba pobyt v nemocnici, alespoň zpočátku. Bylo prokázáno, že u některých dětí, které nereagují dobře na léčbu, je ketogenní jídelníček účinný.

Vagová stimulace

Stimulace nervus vagus (tzv. bloudivého nervu) se provádí tak, že se pacientovi voperuje přístroj podobný kardiostimulátoru, který pravidelně vysílá do mozku mírné pulzy elektrické energie. Ty mohou snížit nebo eliminovat epileptické záchvaty u lidí, kteří nereagují na léky. Jedná se však o drahé řešení.

Chirurgická léčba

Další možností u pacientů, kteří nereagují na medikamenty, je operace. Dnes je již považována za bezpečnou a vysoce efektivní - jediný postup, který nabízí skutečné vyléčení nemoci. Jedná se o odstranění malé části mozkové tkáně popř. nádoru zodpovědného za záchvaty.

Canisterapie a epilepsie

Někteří psi dokáží vycítit příchozí záchvat, pacienta na něj upozornit a umožnit mu, aby se připravil. Dají se také vycvičit, aby páníčka při záchvatu hlídali a ochránili před zraněním.

První pomoc při záchvatu

Dokud záchvat nepřejde, je důležité udržet pacienta v bezpečí a nepanikařit. Odstraňte všechny tvrdé nebo ostré věci v dosahu, včetně brýlí či šperků kolem krku. Podložte jej bundou nebo dekou. Neomezujte jej v pohybu, pouze jej otočte na stranu a dejte mu něco měkkého pod hlavu pro usnadnění dýchání. Nic mu nevkládejte do úst.
Pokud epileptický záchvat trvá déle než 5 minut, popř. je pacient zraněný, diabetik anebo těhotná žena, zavolejte záchranku.
Když se vrací k vědomí, uklidňujte jej a zůstaňte u něj, dokud není zase v pořádku.

Epilepsie u dětí

Některé děti z epilepsie vyrostou, ale většina jich proti záchvatům pravidelně užívá léky. Asi 70-80 % dětí má svůj stav zcela pod kontrolou. Pokud se u vašeho dítěte sporadicky objevují epileptické záchvaty i při léčbě, konzultujte s jeho učiteli, jak se může bezpečně zapojit do většiny školních aktivit.

Epilepsie v těhotenství

Pacientky plánující miminko by se měly se svým lékařem nebo gynekologem poradit ohledně toho, jak snížit riziko poškození plodu, potratu, úmrtí dítěte po porodu, jak překonat porod a snížení frekvence záchvatů. Většina žen, které poslouchají pokyny svého lékaře, popř. změní léky či dávkování, donosí zdravé miminko.

Život s epilepsií

Většina lidí léčících se s tímto onemocněním může žít plnohodnotný a aktivní život, při správném užívání léků nebo jiné léčbě i bez záchvatů. Také lidé, u kterých se občas záchvaty nekontrolovatelně objevují, mohou upravit životní styl tak, aby byli co nejméně omezováni.

Stále pokračují výzkumy nových terapií, které by umožnily zvýšit počet pacientů bez záchvatů a snížily vedlejší účinky léků. Předmětem výzkumu jsou i další možnosti použití implantovaných prostředků. Podle Epilepsy Foundation se momentálně aktivně zkoumá až 85 nových léčebných možností.Názory k článku


Napište, co si o tom myslíte