BudKocka.cz logo

Časté důvody, proč se páry nechtějí brát

Svatba Láska Veronika 8. září 2014
spokojený pár

V dnešní době se svatba už moc nenosí, ne jak tomu bylo například před třiceti lety, kdy neexistovalo, aby se dva nevzali nebo dítě vyrůstalo jen s matkou. Doba se změnila a to, co dřív bylo normální, je spíš v některém věku raritou.

Existuje mnoho důvodů, proč se dva, ač se velmi milují, nechtějí vzít. Život na hromádce nebo na psí knížku, jak se se říká svazku dvou nesezdaných lidí, má mnoho výhod i nevýhod, ale víte, z jakých důvodů nebo výmluv se pár většinou rozhodne nevzít se?

Svatba není důkazem lásky

To, že se dva lidé milují, se neukáže tím, že uspořádají svatbu, na které všem ukáží, že se milují a proto se berou. Nebo, že si to tímto způsobem dokáží sami sobě. Partneři moc dobře vědí, že se milují a vůbec nemusí být oddáni. Prostě je to fakt, který trvá třeba již několik let a pravděpodobně bude i dál. Není důvod vdávat se nebo ženit se.

Po svatbě se nic nezmění

Na jednu stranu je pravda, že po svatbě se nic nezmění, ale to se týká jen v případě, kdy spolu novomanželé bydlí i před svatbou. V opačném případě spolu novomanželé začnou bydlet, společně řešit záležitosti týkající se domácnosti, života, financí i práce. V druhém případě je i možnost nalezení různých neshod, protože předtím spolu dotyční nebydleli a zatím různé problémy společně neřešili. Pokud ale spolu bydlí, tak se opravdu nic kromě příjmení a prstýnků nezmění. Mohou tak klidně v soužití pokračovat i bez oddacího listu.

Manželství nepřináší výhody

Tady se jedná o výmluvu, protože manželství výhody přináší. V případě úmrtí je ten druhým dědicem a má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Dále získává informace o zdravotním stavu toho druhého, je vyřešeno otcovství (pokud není námitek) atd. Ovšem i v případě nesezdaného páru je možné, aby ten druhý napsal závěť a odkázal majetek druhovi, vyřešil otcovství na matrice před porodem dítěte nebo získal informace o zdravotním stavu, protože ne všude ctí lékařské tajemství.

Svatba je drahou záležitostí

Velmi častým důvodem, proč se nevzít je ten, že svatba je velmi drahou záležitostí. Šaty, oblek, dort, doplňky, jídlo,... to všechno něco stojí a celková cena se může vyšplhat i do velmi vysokých částek. Ovšem i to se dá udělat tak, že svatba bude levná. Nikdo přece páru nebrání, aby uspořádali velmi skromnou svatbu nebo dokonce svatbu ve dvou.

Stejně se každé druhé manželství rozvádí

Častým argumentem nesezdaných je ten, že se stejně každé druhé manželství rozvádí a rozvod sám o sobě je velmi bolestivý nejen pro manžele, ale i pro děti. Navíc může být dosti drahý a trvat dlouho. To ti, kteří žijí na hromádce, řešit nemusí. Ovšem manželství se rozváděla vždy a to i za dob před rokem 1989.

Troška rozvodové statistiky

Podle českého statistického úřadu se v roce 2012 se rozvádělo 29 % manželství, která trvala déle než 20 let a 19 % manželství, která trvala méně než 5 let. Průměrná délka manželství v době rozvodu v roce 2012 činila 12,8 let.
V roce 1992 se rozvádělo 13 % manželství, která trvala déle než 20 let a 32 % manželství, která trvala méně než 5 let. Průměrná délka manželství při rozvodu byla 10,2 let.

Svobodné matky mají vyšší sociální dávky

Někdy za svazkem na psí knížku stojí i vypočítavost. Svobodné matky totiž dostanou vyšší sociální dávky, než kdyby byly vdané. Když jsou vdané, počítá se do příjmu domácnosti i příjem manžela a tím pádem na mnoho dávek se nedosáhne. Zatímco svobodná matka na ně dosáhne a také jsou vyšší.

Ručení a zákony

Dalším důvodem jsou zákony. S novým občanským zákoníkem přichází mnoho změn, které ovlivní právě manželství a ručení za dluhy. Dále, pokud jeden z manželů podniká, ručí celým svým majetkem. Nutno zmínit i nepříliš výhodné společné jmění manželů, které může být nevýhodné pro toho úspěšnějšího po případném rozvodu.

Zadní vrátka?

Občas se tvrdí, že partnerství na hromádce je velmi výhodné, pokud dojde k rozchodu. Jedná se tak o jednodušší ukončení svazku než u svazku manželského. Pokud ale ve vztahu byly děti, tak i u psí knížky se mohou řešit soudně. V obou případech bude rozchod pro všechny strany bolestivý.

Češi jsou celkem konzervativní a sňatky uzavírat chtějí, jen je odkládají. Mladí lidé totiž po svazku netouží, nechtějí se brzo vázat. V roce 2012 bylo uzavřeno 45 206 manželství, ženy se poprvé vdávaly průměrně ve 29,6 letech a muži ve 32,3 letech. Pozdě, ale přece.

Zdroje dat:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnostNázory k článku


Napište, co si o tom myslíte